Werkwijze

Wij komen vrijblijvend bij u langs voor een kennismaking om uw wensen te bespreken. Op basis daarvan doen we u een voorstel. Daarin staan o.a. de onderwerpen die aan bod zullen komen, het te gebruiken materiaal en de planning.

Daarna begint het filmwerk. Het interview wordt opgenomen in een persoonlijke, kleine setting, op een plek van uw keuze.

Tenslotte volgt de montage. Daarbij verwerken we ook ander bronmateriaal zoals foto’s en oude familiefilms.

We leggen u een eerste versie van uw portret voor ter bespreking. Na eventuele wijzigingen leggen we de laatste hand aan de film en leveren uw filmportret af. Dat kan op dvd en/of op YouTube.